404 Error : Page not found
Hi there.

I'm EXO's Luhan. Welcome to my wife's blog and her name is Adelina but she prefer people call her Elin. She is a hardcore KPOP fan. Blog is just her pastime ((i guess)) because twitter is already taken her heart but she still loves her husbands and she said she's sorry because this blog dont have tagboard since i told her to make this blog a little bit private because she is my wife. so any problems? just comment at her entry. thanks for a visit. /flying kiss/

" EXO IS MY HUSBAND
especially
Sehun , Luhan and Baekhyun (HunHanHyun)" - Elin


entries tumblr twitter follow

© BASECODES BY QSSTORY | SKIN BY HNIEMINN
About Me !!
Saturday, 27 November 2010 @ 8:43 am
0 leave comment

♥ Nur Adelina Amin ♥
♥ 12 Years Old ♥
♥ Love Justin Bieber Very Much !! ♥

╔♫═╗╔╗ ♥
╚╗╔╝║║♫═╦╦╦╔╗
╔╝╚╗♫╚╣║║║║╔╣
╚═♫╝╚═╩═╩♫╩═╝
ஜ۩۞۩ஜ YOU ஜ۩۞۩ஜ

==============
..........(¯`v´¯)
...........`•.¸.•´
.........(●̮̮̃•̃)..(●̮̮̃•̃)
......... /█\ ♥/█\
==============
../(,")\♥ ♥(".)
.../♥\. = ./█\.
.._| |_ .._| |_ ★

❀ ✿ ❁ ✾
✿◕‿◕✿ ❀◕‿◕❀ ❁◕‿◕❁ ✾◕‿◕✾

.......♥#########♥
.....♥#############♥
...♥###############♥
..♥#################♥..................♥###♥
..♥##################♥..........♥#########♥
....♥#################♥......♥#############♥
.......♥################♥..♥###############♥
.........♥################♥################♥
...........♥###############################♥
..............♥############################♥
................♥#########################♥
..................♥######################♥
....................♥###################♥
......................♥#################♥
........................♥##############♥
...........................♥###########♥
.............................♥#########♥
...............................♥#######♥
.................................♥#####♥
...................................♥###♥
.....................................♥#♥
.......................................♥
.......................................♥
.....................................♥
...................................♥
.................................♥
..............................♥
............................♥
.........................♥
......................♥
..................♥
.............♥
.........♥
......♥
....♥
......♥......................♥...♥
..........♥.............♥............♥
..............♥.....♥...................♥
...................♥.....................♥
................♥......♥..............♥
..............♥.............♥....♥
.............♥
...........♥
..........♥
.........♥
.........♥
..........♥
..............♥
...................♥
..........................♥
...............................♥
.................................♥
.................................♥
..............................♥
.........................♥
..................♥
.............♥
.....♥
...♥
.♥.............................♥....♥
♥..........................♥...........♥
.♥......................♥................♥
..♥...................♥..................♥
...♥.....................


♥♥*•. ˜”*°•.˜”*°••°*”˜.•°*”˜ .•*˜♥♥
+-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+
~~~~~~~~~~~♥~~~~~~~~~~~
+-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+
♥♥*•. ˜”*°•.˜”*°••°*”˜.•°*”˜ .•*˜♥♥¯`*•.¸,¤°´`°¤,¸.•*´¯)(¯`*•.¸,¤°´`°¤,¸.•*´¯)
..............•.¸¸.•´¯`•.♥.•´¯`•.¸¸.•.............

´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶ **
´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´¶¶¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,¶¶¶¶¶
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,¶¶¶
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,¶¶
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,¶

___$$$$$$$$$$ ____
______$$$$$__ ____
______$$$$$__ ____
______$$$$$__ ____
______$$$$$__ ____
____$$$$$$$$$ ____
____$$$$$$$$$ ____
_____________ ____
_$$$$$$___$$$ $$$_
$$$$$$$$_$$$$ $$$$
$$$$$$$$$$$$$ $$$$
_$$$$$$$$$$$$ $$$_
___$$$$$$$$$$ $___
_____$$$$$$$_ ____
_______$$$___ ____
________$____ ____
_____________ ____
__$$$$$___$$$ $$__
__$$$$$$_$$$$ $$__
___$$$$$$$$$$ $___
_____$$$$$$$_ ____
______$$$$$__ ____
______$$$$$__ ____
______$$$$$__ ____
_____________ ____
_____$$$$$$$_ ____
___$$$$$$$$$$ $___
__$$$$$___$$$ $$__
__$$$$$___$$$ $$__
__$$$$$___$$$ $$__
___$$$$$$$$$$ $___
_____$$$$$$$_ ____
_____________ ____
__$$$$$___$$$ $$__
__$$$$$___$$$ $$__
__$$$$$___$$$ $$__
__$$$$$___$$$ $$__
__$$$$$$_$$$$ $$__
___$$$$$$$$$$ $___(¯`*•.¸,¤°´`°¤,¸.•*´¯)(¯`*•.¸,¤°´`°¤,¸.•*´¯)
..............•.¸¸.•´¯`•.♥.•´¯`•.¸¸.•.............

♥.•´¯`•.¸¸.•˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙.•´¯`•.¸¸.•♥

..............•.¸¸.•´¯`•.♥.•´¯`•.¸¸.•.............


--------- ̿̿̿ ̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(•̪●)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ -----------
__̴ı̴̴̡̡̡ ̡͌l̡̡̡ ̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡̡̡̡.____̴ı̴̴̡̡̡ ̡͌l̡̡̡ ̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡̡̡̡.____̴ı̴̴̡̡̡ ̡͌l̡̡̡ ̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡

♥♥*•. ˜”*°•.˜”*°••°*”˜.•°*”˜ .•*˜


♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥


Hanya suka2 jer nk tulis..hehe

← NEWER
OLDER →